Ημερομηνία / Date: 16 May 2018 - 03 Jun 2018
Τοποθεσία / Location: Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας "Μαρία Κάλλας"
Contact

The Maria Callas Alumni Association of the Music School of Kalamata, in collaboration with the Maria Callas Music School of Kalamata presents a new cycle of art. A series of concerts, seminars and theatrical performances, called “Cycle of Spring” and is dedicated to the Music School of our city and its students.