Ημερομηνία / Date: 28 Αυγ 2014
Τοποθεσία / Location: Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, 21:30
Contact

Νεφέλες αφίσα